[Người dân bắt hến tại Hồ Eakao] ‼️ Một hình ảnh khá quen thuộc tại hồ Eakao những năm gần đây vào mùa nắng, mực nước tại

226495
[Người dân bắt hến tại Hồ Eakao] :bangbang:
——————
Một hình ảnh khá quen thuộc tại hồ Eakao những năm gần đây vào mùa nắng, mực nước tại Hồ Eakao giảm đáng kể. Người dân ở nhiều nơi hằng ngày đến đâu để bắt hến kiếm thêm thu nhập.
À ra Thế