Người ta nói đi Đà Lạt rồi về chia tay 😥 Thế FA có ai đi Đà Lạt về rồi có người yêu ko ạ ? 🤣😂 #ghiendalat

183685
Người ta nói đi Đà Lạt rồi về chia tay :disappointed_relieved:
Thế FA có ai đi Đà Lạt về rồi có người yêu ko ạ ? :rofl::joy:
#ghiendalat

À ra Thế