Người ta thường bảo Huế buồn. Là do nơi đây vốn dĩ đã khoác lên mình vẻ trầm tư u buồn hay là do lòng người không vui... Tiếp tụ

259107
Người ta thường bảo Huế buồn. Là do nơi đây vốn dĩ đã khoác lên mình vẻ trầm tư u buồn hay là do lòng người không vui…
Tiếp tục series Sunset in Hue :city_sunrise:
#checkinhue
#checkinvietnam


À ra Thế