Nhà chủ sắp đập đi xây lại, mình cần tìm phòng trọ theo tháng, có chỗ nấu ăn để làm việc trên Tam Đảo ạ! ai có pm mình với ạ!

231967
Nhà chủ sắp đập đi xây lại, mình cần tìm phòng trọ theo tháng, có chỗ nấu ăn để làm việc trên Tam Đảo ạ! ai có pm mình với ạ!


À ra Thế