Nhà có 4 em vịt giời 🐣 🐣🐣🐣 chụp hình mỗi e mỗi vẽ nhưng có 1 🐣 sẽ biết tạo dáng để mình dc chú ý hơn 🤣😂😂 #ởnhàvuithấybà

160353

Nhà có 4 em vịt giời :hatching_chick: :hatching_chick::hatching_chick::hatching_chick: chụp hình mỗi e mỗi vẽ nhưng có 1 :hatching_chick: sẽ biết tạo dáng để mình dc chú ý hơn :rofl::joy::joy:
#ởnhàvuithấybà


À ra Thế