Nhà có đứa con hơi mặp Khách đến chúc tết vui lòng không hỏi " Sao mặp dữ vậy con?"

189167
Nhà có đứa con hơi mặp
Khách đến chúc tết vui lòng không hỏi ” Sao mặp dữ vậy con?”À ra Thế