Nhà e ko có rau chỉ có vườn thuốc này .lá nấu canh ăn rất mát .củ thì dug để chữa bệnh . Có anh chị nào cug sở thích ko ạ . Đây

230631
Nhà e ko có rau chỉ có vườn thuốc này .lá nấu canh ăn rất mát .củ thì dug để chữa bệnh .
Có anh chị nào cug sở thích ko ạ .
Đây là vườn sâm cóc nhà e ạ .


À ra Thế