Nhà mình thì ko có đất nhiều đâu bạn ạ mình chỉ trồng thùng xốp mỗi loại một ít thôi

203158
Nhà mình thì ko có đất nhiều đâu bạn ạ mình chỉ trồng thùng xốp mỗi loại một ít thôi


À ra Thế