Nhà này mất nóc rồi :))

223665
Nhà này mất nóc rồi :))
À ra Thế