Nhà ở gần các quán ăn cũng có lợi lắm các bác ạ. Đến 2 chỗ là có 1 bọc như thế này (sau khi đã lựa rác vứt đi ạ😁). Giờ bóp nát r

225667
Nhà ở gần các quán ăn cũng có lợi lắm các bác ạ. Đến 2 chỗ là có 1 bọc như thế này (sau khi đã lựa rác vứt đi ạ😁). Giờ bóp nát rãi lén đất thôi hay cần làm gì thêm k ạ, xin các “nông dân” cho ý kiến với ạ🥰


À ra Thế