Nhà Tui 3 đời 👨‍👨‍👧‍👧 ăn cơm 🍚 đến nay đời Tui 👩 ngày cơm ngày ghé Mẹt 2 Miền 🍝 ai ngờ ghiền thiệt 😋😋😋. Hãy ghé Mẹt 2 Miền: 🏠12

217846
Nhà Tui 3 đời :family_man_man_girl_girl: ăn cơm :rice: đến nay đời Tui :woman: ngày cơm ngày ghé Mẹt 2 Miền :spaghetti: ai ngờ ghiền thiệt :yum::yum::yum:.
Hãy ghé Mẹt 2 Miền: :house:12 Hoa Sứ, Phường 2, Phú Nhuận, TP.HCM thử 1 lần cho biết sao lại ghiền đến thế :heart_eyes::kissing_heart::yum:

À ra Thế