Nhanh chân thì còn,chậm tay thì hết nha 🤣

211312
Nhanh chân thì còn,chậm tay thì hết nha :rofl:


À ra Thế