Nhây 1 chút thì vui, nhây nhiều chút thì vui nhiều lần 🤣 Khoe ảnh nhóm bạn lầy lội của bạn nào! 😝 #checkinvietnam #checkinDaLat

Originally published at: https://arathe.org/?p=159109

Nhây 1 chút thì vui, nhây nhiều chút thì vui nhiều lần :rofl:
Khoe ảnh nhóm bạn lầy lội của bạn nào! :stuck_out_tongue_closed_eyes:

#checkinvietnam #checkinDaLat

À ra Thế