Nhiệt độ 40 độ C. Ko rau cây nào chịu nổi.chỗ mọi người sao rồi?

248770
Nhiệt độ 40 độ C. Ko rau cây nào chịu nổi.chỗ mọi người sao rồi ?
À ra Thế