Nhìn lại ảnh mà em vẫn còn rùng mình. Ko biết lịch sử có lặp lại không chứ hiện tại bây giờ em đang có hơn bốn chục cây dưa. 😁😂🙏

220462
Nhìn lại ảnh mà em vẫn còn rùng mình. Ko biết lịch sử có lặp lại không chứ hiện tại bây giờ em đang có hơn bốn chục cây dưa. :grin::joy::pray: mong các ngài hãy đi kiếm xa thật xa nha….
P/s: đây năm ngoái rồi. Năm nay em khôn hơn, có 2 cây bầu, 1 cây su su lên giàn sẵn rồi mời chúng nó ăn tạm, mà mong nó tha cho dưa của em😄À ra Thế