Nhìn tôi bên ngoài cứ cười nói vui vẻ thế thôi. Nhưng có ai hiểu rằng, cứ đêm về đặt lưng xuống là tôi lại ngủ đến trưa đâu 🤣🤣🤣🤣

156206

Nhìn tôi bên ngoài cứ cười nói vui vẻ thế thôi. Nhưng có ai hiểu rằng, cứ đêm về đặt lưng xuống là tôi lại ngủ đến trưa đâu :rofl::rofl::rofl::rofl:

Cre : Tik tok 170719apple


À ra Thế