Nhớ biển, nhớ VT, đã hơn 1 tháng k được về nhà dạo biển. Thôi ráng, cùng chờ khi hết dịch. Mọi người ở VT giữ sk nhé. Clip của

275119
Nhớ biển, nhớ VT, đã hơn 1 tháng k được về nhà dạo biển. Thôi ráng, cùng chờ khi hết dịch. Mọi người ở VT giữ sk nhé.
Clip của 1 bạn quay ở VT, mình lưu lại khá lâu k rõ nguồn.


À ra Thế