((Nhớ kiểm tra hàng trước

170925((Nhớ kiểm tra hàng trước khi vận chuyển nhé)) Chúc mọi người Chú nhật vui vẻ hạnh phúc nhé. ……:rose::family_man_woman_boy::revolving_hearts::heartbeat::tired_face::weary::stuck_out_tongue_winking_eye::joy:À ra Thế