Nhóm e đi 4người,di chuyển bằng xe máy 31/12 2/1,e muốn tìm 1 phòng rộng ạ Homestay nào còn phòng ko ạ? Please 🥺🥺🥺

171281
Nhóm e đi 4người,di chuyển bằng xe máy
31/12 _2/1,e muốn tìm 1 phòng rộng ạ
Homestay nào còn phòng ko ạ???
Please :pleading_face::pleading_face::pleading_face:


À ra Thế