Nhóm mình đi 5 người và cuối tháng 1 này Cần tuyển thêm 1 bạn đi chung để thuê villa gói 6 người vì 5 người ko dc ở villa ks 5

164548

Nhóm mình đi 5 người và cuối tháng 1 này

Cần tuyển thêm 1 bạn đi chung để thuê villa gói 6 người vì 5 người ko dc ở villa ks 5 sao
Bạn nào muốn đi chung với tụi mình ko??
Tụi mình 95-92-96 ai chung chí hướng inb mình đi chơi cùng biết đâu có thêm những người bạn tốt sau chuyến đi nè


À ra Thế