Những câu nói chỉ mang tính chất "nghe hiểu" và sự thật đằng sau 😃 #thodiadalat

249707
Những câu nói chỉ mang tính chất “nghe hiểu” và sự thật đằng sau :smiley:
#thodiadalat
À ra Thế