Nơi em ở hiện tại là mùa mưa nên em trồng gì được ạ

245610
Nơi em ở hiện tại là mùa mưa nên em trồng gì được ạ


À ra Thế