Nói thật chứ về ra mắt trước Tết mà đã thế này rồi, em cũng xin từ chối lấy chồng luôn 😫

188745
Nói thật chứ về ra mắt trước Tết mà đã thế này rồi, em cũng xin từ chối lấy chồng luôn :tired_face:

À ra Thế