Nước đi này của nước chủ nhà thì bạn bè quốc tế chắc cũng khó mà lường được :))) WhiteHat Grand Prix là

183613


Nước đi này của nước chủ nhà thì bạn bè quốc tế chắc cũng khó mà lường được :))) WhiteHat Grand Prix là Cuộc thi mạng toàn cầu, thu hút 739 đội thi từ 84 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt là được Việt Nam tổ chức, với sự phối hợp của Tập đoàn công nghệ Bkav và Bộ TT&TT :heart_eyes::vietnam: Nhìn các “hacker mũ trắng” từ Mỹ, Đức, Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc và Việt Nam thi thố tìm ra lỗ hổng bảo mật mà cảm thấy xúc động lạ thường :relieved: Sánh vai cường quốc là đây chứ đâu xa nữa :muscle:


À ra Thế