Nước Đức ngày nay, nơi hội tụ văn hóa của rất nhiều các dân tộc, người nước ngoài đến sinh sống và mang theo hình ảnh văn hóa củ

151078

Nước Đức ngày nay, nơi hội tụ văn hóa của rất nhiều các dân tộc, người nước ngoài đến sinh sống và mang theo hình ảnh văn hóa của họ.
Đây là hình ảnh một góc vườn Nhật bản được xây dựng trong một công viên ở Đức.

À ra Thế