Nước nào có 3 thái

174118
Nước nào có 3 thái tử :prince::prince::prince:(đau đầu đây) :rofl:
À ra Thế