Ơ có mấy bạn lạ lắm , thời tiết ngày mai, ngày mốt rồi tháng lọ tháng chai thì phải hỏi Anh Hoàng chứ nhỉ. Hỏi thời tiết hiện tạ

158144

Ơ có mấy bạn lạ lắm , thời tiết ngày mai, ngày mốt rồi tháng lọ tháng chai thì phải hỏi Anh Hoàng chứ nhỉ. Hỏi thời tiết hiện tại thôi. Đến con người còn sáng nắng chiều mưa nửa mùa ẩm ương nữa là …
Đùa vậy thôi nhắc nhẹ là Bản mình có Dã Quỳ rồi đó. Chuẩn bị váy áo mà đi chụp ảnh nhá !!!
…ảnh chụp dã quỳ ở bản Dalas đó các bác…


À ra Thế