Ở củ chi co ai bt chổ nào bán máy loại dép này mà có liền HK ạ

216259
Ở củ chi co ai bt chổ nào bán máy loại dép này mà có liền HK ạ
À ra Thế