O K K I O 4 (D U Y T Â N) Okkio vừa mới ra mắt chi nhánh thứ 4 với quy mô rộng hơn, thoải mái lẫn nhiều góc check in khá xịn mị

160340

O K K I O 4 (D U Y T Â N)

Okkio vừa mới ra mắt chi nhánh thứ 4 với quy mô rộng hơn, thoải mái lẫn nhiều góc check in khá xịn mịn cho team quận 3 nè.

Mình đi sớm tí chứ trễ một chút nữa chắc là khó chụp hơn vì đông 🥲
——————————————————
:house:: @okkiocaffe Duy Tân – 41/1 Phạm Ngọc Thạch Str, District 3, HCMC
:mantelpiece_clock: Opening hour: 7:30-22:00
:dollar:: 50,000 VND +++
:camera_flash:: @dxn417

#ansapsaigon #ansapquan3 #okkiocaffe #dxn417


À ra Thế