Ở Sapa nhưng lại thèm cốc bi.a tươi mùa hè thì phải làm sao?

238289
Ở Sapa nhưng lại thèm cốc bi.a tươi mùa hè thì phải làm sao?À ra Thế