Oreo có tận 20 vị có ai thử hết chưa? Tui mới thử có 1 nửa mà tìm thấy chân ái sakura matcha rồi nè, nó thơm mùi hoa anh đào gì

231416
Oreo có tận 20 vị có ai thử hết chưa? Tui mới thử có 1 nửa mà tìm thấy chân ái sakura matcha rồi nè, nó thơm mùi hoa anh đào gì đâu luôn á, chát chuẩn vị matcha ăn quài hổng ngán :drooling_face::drooling_face:
Mua ở đây nè: oreooo

À ra Thế