Ớt e chín nhiều rồi đây ạ, ace nào cần thì báo e gửi quả chín làm giống nhé. E cũng có khoảng hơn 10 cây con, ace ở Đà Nẵng ai m

227089
Ớt e chín nhiều rồi đây ạ, ace nào cần thì báo e gửi quả chín làm giống nhé.
E cũng có khoảng hơn 10 cây con, ace ở Đà Nẵng ai muốn lấy giống thì ghé e tặng ah​:relaxed::relaxed:


À ra Thế