Paris trong trẻo sau cơn mưa. Hình mình chụp tháng 5/2019 - khi thế giới vẫn còn "bình thường"

205552
Paris trong trẻo sau cơn mưa.
Hình mình chụp tháng 5/2019 – khi thế giới vẫn còn “bình thường”.

À ra Thế