Phải rất sau này nữa chúng ta mới nhận ra rằng ,bao nhiêu tièn bạc ,bao nhiêu thăng tiến ,, cũng không thể nào mua được những nă...

Originally published at: Phải rất sau này nữa chúng ta mới nhận ra rằng ,bao nhiêu tièn bạc ,bao nhiêu thăng tiến ,, cũng không thể nào mua được những nă... - À ra Thế

Phải rất sau này nữa chúng ta mới nhận ra rằng ,bao nhiêu tièn bạc ,bao nhiêu thăng tiến ,
cũng không thể nào mua được những năm tháng cuồng loạn đã qua của tuổi trẻ .
#hagiang
#thang3

À ra Thế