Phục vụ các "thượng đế" tận tình dù cả 3 đều say mất hết lý trí, quậy ph.á suốt cả chuyến đi, thế nhưng khi kết thúc chuyến xe t

230919
Phục vụ các “thượng đế” tận tình dù cả 3 đều say mất hết lý trí, quậy ph.á suốt cả chuyến đi, thế nhưng khi kết thúc chuyến xe tài xế lại không nhận được một đồng nào.

À ra Thế