🥺 Quá đáng thiệt sự ! Không biết mọi người ăn chỗ Ngõ Đậu có ok không hay do em xu quá gặp hôm nhân viên tới tháng hỏng dui nên

225038
:pleading_face: Quá đáng thiệt sự !! Không biết mọi người ăn chỗ Ngõ Đậu có ok không hay do em xu quá gặp hôm nhân viên tới tháng hỏng dui nên cho em không được đúng khẩu phần ăn , khẩu phần ăn với giá tiền nó không hề xứng đáng tí nào !!
Em order :
– 1 phần bún chả giò , chả ram , lòng dồi sụn ( được 3 miếng dồi , 3 chả giò , ram cũng được vài miếng ) . [45.000]
– 1 phần ram , rau sống . [20.000]
– Bún thêm [10.000]
– Mắm thêm [ 5.000]
:pleading_face::face_with_symbols_over_mouth: Và như hình là tất cả 2 phần bao gồm cả bún thêm em order quán dồn chung cho em ! Em còn tưởng quán ship thiếu cho em hay gì á :persevere: Nhìn giá xong nhìn khẩu phần ăn quán bán không hề có tâm mà hú hồn đang đói mắc quạo thiệt sự !!
:frowning: Vị thì cũng ổn mà nhìn vậy em hỏng dám order lần 2 !! Cũng có thể do em xui :sob:

À ra Thế