Quà quê thương và quý lắm mỗi lần mấy cô mấy bác lên là mang cây trái nhà trồng cho con cháu ăn nói thôi lên chơi mang chi cho n

226343
Quà quê thương và quý lắm mỗi lần mấy cô mấy bác lên là mang cây trái nhà trồng cho con cháu ăn nói thôi lên chơi mang chi cho nặng lại là bảo ” trên này có tiền mua hồi nào cũng được nhưng kg sạch sẽ an toàn bằng nhà mình trồng,nhà mình trồng làm gì có chỗ miếng thuốc gì nhìn kg to kg đẹp thôi mà ăn kg sợ gì” :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

À ra Thế