Quán Chill Dễ Thương Cho Ta Cảm Giác Như Đang Ở Giữa Đà Lạt Bởi Bao Quanh Là Những Khu Nhà Vườn Rau Xanh. #ReviewTayNguyen #Revi...

201499
Quán Chill Dễ Thương Cho Ta Cảm Giác Như Đang Ở Giữa Đà Lạt Bởi Bao Quanh Là Những Khu Nhà Vườn Rau Xanh.
#ReviewTayNguyen
#ReviewBuonMeThuot
#CheckinBuonMeThuot
Bồ h coffee and cookies
Photos: Lê Mai Hưng


À ra Thế