Quỷ........ miệng thúi như cầu

213593
Quỷ……… miệng thúi như cầu tiêu. – Mèo said. :rofl:
À ra Thế