Rất chân thật các bạn à. Chuối vẫn cô đơn vầy bán ế cũng không sợ bị hư! Người Thái chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng555

174441
Rất chân thật các bạn à. Chuối vẫn cô đơn vầy bán ế cũng không sợ bị hư!
Người Thái chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng555


À ra Thế