🧀Rau câu phô mai sữa tươi🧀 🧈Rau câu bánh flan🧈 🍇Rau câu trái cây🍇 🦀0924.9292.23🦀 🌟 Nhận đặt đám tiệc ạ 🌟

220567
:cheese:Rau câu phô mai sữa tươi​:cheese:
:butter:Rau câu bánh flan​:butter:
:grapes:Rau câu trái cây​:grapes:
:crab:0924.9292.23​:crab:
:star2: Nhận đặt đám tiệc ạ :star2:

À ra Thế