Review Đà Lạt mùa này: Chời ơi cái quân què dĩ dây... Các bác cứ review chỗ này chỗ kia ăn ăn uống uống. Sao không ai review dụ

221886
Review Đà Lạt mùa này:
Chời ơi cái quân què dĩ dây…
Các bác cứ review chỗ này chỗ kia ăn ăn uống uống. Sao không ai review dụ này dị mấy ba! Tưởng lạnh lạnh không sợ nắng giờ nó quéo luôn rồi nè!


À ra Thế