#Review Hà Nội Nhìn phát biết luôn ở đâu nè, ai chưa biết e nói đchi cho hahaha. Phương Ốc - 461 Hồng Hà, đồ ăn ngon, rẻ. Trời m

221899
#Review_Hà_Nội
Nhìn phát biết luôn ở đâu nè, ai chưa biết e nói đchi cho hahaha. Phương Ốc – 461 Hồng Hà, đồ ăn ngon, rẻ. Trời mưa sụt sùi 2vc rủ nhau đi ăn ốc, ăn toè mồm thanh toán hết 120k ạ. Cô chủ quán rất nhiệt tình nhá đôi lúc đông khách cô hay quạo nhưng thôi đồ ăn ngon nên sẽ đc tha thu :rofl::rofl::rofl: nhà em đóng họ cho cô Phương ngót nghét chục năm rồi và chắc là sẽ còn ăn dài dài.

À ra Thế