#Review HaNoi Cho một ngày mùa đông lạnh giá . Làm đĩa bánh tôm xong ra ngồi hóng cô gái múc chè ... sắn nóng . Thật là ấm c

171552
#Review_HaNoi
Cho một ngày mùa đông lạnh giá . Làm đĩa bánh tôm xong ra ngồi hóng cô gái múc chè … sắn nóng . Thật là ấm cái bụng quá đi… Sắn bở , ngọt vừa ko bị ngọt quá .
Chè Sắn
Chè Đỗ đen
Chè Trôi tàu
Hàng Chè Nóng – Phan phù tiên

À ra Thế