#Review Hanoi Có 1 đoạn phố ngắn mà nhiều hàng ăn vặt . Làm Nhung lê là cả ngày ko hết . Review từ Bánh Cuốn . Sang ăn Hàng

181745
#Review_Hanoi
Có 1 đoạn phố ngắn mà nhiều hàng ăn vặt . Làm Nhung lê là cả ngày ko hết . Review từ Bánh Cuốn . Sang ăn Hàng bánh Tôm rồi chè Nóng … Trời lạnh đi ăn vặt thật là hết sẩy
Hàng này có Bánh Tôm , bánh gối , bánh bột lọc … trung bình từ 5- 8-10k / cái nhé cả nhà . Chủ quán nhanh nhẹn chiều khách . Mình ưng .À ra Thế