Review lý do khiến bạn được gặp cô Chủ nhiệm khi bị ghi tên vào sổ đầu bài đi nào? P/s: Mình trước nha: viết giấy gửi cho bạn

205657
Review lý do khiến bạn được gặp cô Chủ nhiệm khi bị ghi tên vào sổ đầu bài đi nào???
P/s: Mình trước nha: viết giấy gửi cho bạn gái trong giờ học :rofl::rofl::rofl:
#thanhriviu


À ra Thế