#Reviewanchoidalat #Reviewquahìnhảnh Thời tiết thế này mà không đi Đà Lạt, Thì thật có lỗi với thời tiết

165556

#Reviewanchoidalat
#Reviewquahìnhảnh
Thời tiết thế này mà không đi Đà Lạt,
Thì thật có lỗi với thời tiết quá đi… :herb:

#ĐàLạt #DâuTây :strawberry: #Bánhtrángnướng #Kembơ :avocado:#Sữađậunành #lẩugàláé #Bánhmìxíumại
#Homestay #Cútrêncây #BìnhYênHouse
5 tháng rồi đấy Đà Lạt ơi! Nhớ đến nao lòng … :fallen_leaf:


À ra Thế