#Reviewhanoi #Bánhang ❌❌❌ #Crepe #Sầu #Riêng #35k ‼️‼️‼️ Em gom đơn trả bánh crepe sầu sau 12h trưa ạ • Set #70k (10 bánh crepe ...

238868
#Reviewhanoi #Bánhang
:x::x::x: #Crepe #Sầu #Riêng #35k :bangbang::bangbang::bangbang:
Em gom đơn trả bánh crepe sầu sau 12h trưa ạ
• Set #70k (10 bánh crepe vuông thường)
• Set #90k ( 5 bánh crepe vuông thường + 1 ổ ngàn lớp )
• Set #120k ( 10 bánh crepe vuông supper sầu)
• Set #125k (5 bánh crepe vuông supper sầu + 1 ổ ngàn lớp)
#Lẻ :point_down:t2::point_down:t2::point_down:t2:
• 40k/hộp Crepevuông thường (5 bánh)
• 60k/ổ Crepe ngàn lớp (500g)
• 75k/hộp Crepevuông supper sầu (5bánh)
0822.770.533 Lò Đúc


À ra Thế