#reviewhanoi #banhang ❌ Em sẵn KHOAI LANG SẤY MẬT mix vàng - tím như ảnh. Nay bán hàng ngắn gọn khách chốt nhanh ăn tết nào 🥰 ✅

194945
#reviewhanoi #banhang
:x: Em sẵn KHOAI LANG SẤY MẬT mix vàng – tím như ảnh. Nay bán hàng ngắn gọn khách chốt nhanh ăn tết nào :smiling_face_with_three_hearts:
:white_check_mark: #45k/túi 500g ăn mãi ko hết ạ.
:telephone_receiver:: 0936210554
:house:: 36 Thịnh Yên, Hai Bà Trưng, HN
:iphone:SHOPEE: thucnhi2811

À ra Thế