#reviewhanoi Bún Thái Hải Sản - 45 Lò Đúc Nước Lèo thơm, ngon, rất đặc biệt, topping/bát gồm: 2 tôm, 2 miếng mực mai, 2-3 miến

153803

#reviewhanoi
Bún Thái Hải Sản – 45 Lò Đúc
Nước Lèo thơm, ngon, rất đặc biệt, topping/bát gồm: 2 tôm, 2 miếng mực mai, 2-3 miếng ba chỉ bò, 1 viên chả cá, rau cải. E gọi 2 bát đầy đủ, 2 trà đá và quẩy, tổng thiệt hại 106k.
Kính Hội!!!


À ra Thế